Ngôn ngữ:

Đặt Phòng Trực Tuyến

Nhận phòng:

Trả phòng:     

Người lớn:    

Trẻ em:         

CÁC DỊCH VỤ - Tham quan

Khách sạn nhận tổ chức các tour 4 đảo: Hòn Tằm; Hòn Tre, Hòn Một; Hòn Mun; bãi tranh; bãi sỏi……. Và các tour Đảo Khỉ, suối Hoa Lan, Hòn Lao; Hòn Thị……hay cá.c tour câu cá, lặn biển ngắm san hô

DỊCH VỤ KHÁC