Ngôn ngữ:

Đặt Phòng Trực Tuyến

Nhận phòng:

Trả phòng:     

Người lớn:    

Trẻ em:         

LIÊN HỆ

KHÁCH SẠN HARVEY NHA TRANG

- Tên Công Ty: Công Ty TNHH Chương An Nguyên

- Địa Chỉ: 2A/7 Hùng Vương,Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang

- Điện Thoại: (+84)0258.352.1045

- Fax: (+84)0258.352.1045

- Email: sales@harveyhotel.com.vn

- Số Hotline: 09.84.84.37.37

Vui lòng điền theo mẫu sau:

Từ: *

Đến: *

Chủ đề: *

Nội dung: *